STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA

Przejdź do treści
Panie, Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie, Starostowie,
Dyrektorzy placówek oświatowych, bibliotek
Zarządcy Pracowniczych Ogródków Działkowych
Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich
Sołtysi
Zarządzający terenami zielonymi
Szanowni Państwo
Wspólnie z Rejonowym Kołem Pszczelarzy w Pszczółkach Stowarzyszenie Edukacyjne „PSZCZÓŁKA” zwraca się do Państwa z prośbą poparcia inicjatywy edukacyjnej, której celem jest podkreślenie szczególnej wagi tematu, jakim jest problem kurczącej się bazy pożytkowej, w postaci różnego typu roślin miododajnych oraz malejącej populacji dzikich owadów zapylających. Z obserwacji zmagań pszczelarzy, borykających się zarówno ze zmienną pogodą, jak i postępującymi chorobami pszczoły miodnej, w ostatnich latach na pierwszy plan wybija się potrzeba zadbania o nowe nasadzenia roślin miododajnych, w tym drzew i krzewów. Poprzez dzisiejszy apel chcielibyśmy zachęcić Państwa do stałego uwzględnienia tego istotnego elementu, wzbogacającego bioróżnorodność i biorównoważność, zarówno w działaniach na poziomie samorządowym w skali makro jak i w prywatnym w skali mikro, na przykład w przydomowych ogródkach. Skorzysta na tym wzajemna symbioza między dzikimi zapylaczami a dobrą kondycją pszczoły miodnej, o którą dbają nie tylko pszczelarze pasjonaci, ale wszystkie osoby zainteresowane stanem naszej przyrody, świadomi rolnicy, leśnicy, zarządzający terenami zielonymi samorządowcy.
Niniejsze przesłanie kierujemy także do dyrektorów i pracowników różnego typu placówek kulturalno-oświatowych, którzy poprzez oddziaływanie wychowawcze i edukacyjne mogliby skutecznie zasygnalizować uczniom oraz rodzicom jak ważnym jest dbanie o stan lokalnej roślinności, poprzez wzbogacanie jej szczególnie o rośliny miododajne, kwitnące w okresie od marca do końca sierpnia czy nawet września.
Zwracamy się także z prośbą do zarządzających ogródkami działkowymi, aby skorzystali z naszych materiałów, wiadomości publikowanych na naszych profilach i stronach www, które dotyczą dobrych praktyk ogrodniczych, zmierzających do podniesienia skuteczności zapylania oraz bezpiecznego dla owadów pożytecznych używania środków ochrony roślin. Nie tylko bowiem rolnictwo przemysłowe, monokulturowe uprawy oraz nadmierne lub czasem niewłaściwe stosowanie pestycydów na dużą skalę zagrażają żywotności pszczół i zapylaczy. Także indywidualne działania w tak popularnych ogrodach pracowniczych, działkach rekreacyjnych czy siedliskach rolnych mają ogromne znaczenie w budowaniu siły miododajnej lokalnego ekosystemu.
Widzimy jak istotne jest dbanie o środowisko na poziomie lokalnym, tym bardziej doceniamy pojawiające się inicjatywy Kół Gospodyń Wiejskich, Sołtysów, organizacji nieformalnych. Bazując na bezpośrednim zaangażowaniu mieszkańców własnymi lub pozyskanymi środkami możemy zwiększać liczbę różnego rodzaju roślin miododajnych.    
Zapraszamy gorąco do wpisania się listę organizacji i osób popierających nasze postulaty, która znajduje się na naszej stronie.
Zachęcamy także do wsparcia naszych działań edukacyjnych, o ile taką decyzję Państwo podejmiecie. Informacja o pomocy znajdzie się w wiadomościach o programie przekazywanych czy to kanałami elektronicznymi czy tradycyjnymi. Będziemy wdzięczni za popularyzowanie i udostępnianie naszego wezwania na Państwa stronach i profilach społecznościowych.  
Wspólnie zadbajmy o bazę roślin miododajnych dla pszczół i innych owadów zapylających.


                                                                       
Z poważaniem
Arkadiusz Kamiński
Prezes Zarządu
Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Wróć do spisu treści