STOWARZYSZENIE EDUKACYJNE PSZCZÓŁKA

Przejdź do treści
Formularz osoby fizycznej
Zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków Stowarzyszenia Edukacyjnego „PSZCZÓŁKA”.
Dane personalne
Dane kontaktowe / adres do korespondencji
Zgody
Oświadczam, że znane mi są postanowienia Statutu, cele i zadania Stowarzyszenia.
Zobowiązuję się jednocześnie do ich przestrzegania i zgodnie z wyborem formy członkowska uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej deklaracji na potrzeby Stowarzyszenia Edukacyjnego „PSZCZÓŁKA”, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.).


Wesprzyj Stowarzyszenie – wpłać dowolną kwotę
Nr konta w SANTANDER BANK Polska S.A.
53 1090 1098 0000 0001 4501 8083
Wróć do spisu treści